Từ điển Dict9
EV

baritone Tiếng Anh là gì?

ENbaritone
Danh từ
(âm nhạc)
giọng nam trung
người có giọng nam trung