Từ điển Dict9
EV

barium Tiếng Anh là gì?

ENbarium
Danh từ
(hóa học)
bari (nguyên tố)