Từ điển Dict9
EV

barmaid Tiếng Anh là gì?

ENbarmaid
Danh từ
nữ tiếp viên quầy rượu