Từ điển Dict9
EV

baronial Tiếng Anh là gì?

ENbaronial
Tính từ
[thuộc] nam tước
giàu sang; rộng lớn
a baronial hall
một tòa đại sảnh rộng lớn