Từ điển Dict9
EV

barracuda Tiếng Anh là gì?

ENbarracuda
Danh từ
(động vật)
cá nhồng