Từ điển Dict9
EV

barring-out Tiếng Anh là gì?

ENbarring-out
danh từ-(ngôn ngữ nhà trường) sự phản kháng chặn cửa (không cho thầy giáo vào)