Từ điển Dict9
EV

barrister Tiếng Anh là gì?

ENbarrister
Danh từ
luật sư