Từ điển Dict9
EV

basalt Tiếng Anh là gì?

ENbasalt
Danh từ
(khoáng vật)
đá bazan