Từ điển Dict9
EV

baseball Tiếng Anh là gì?

ENbaseball
Danh từ
(thể thao)
bóng chày