Từ điển Dict9
EV

baseballer Tiếng Anh là gì?

ENbaseballer
Danh từ
(thể dục,thể thao) cầu thủ bóng chày