Từ điển Dict9
EV

basic english Tiếng Anh là gì?

ENbasic english
Danh từ
(viết tắt) của British American Scientific International Commercial
tiếng Anh cơ sở (khoảng 850 từ)