Từ điển Dict9
EV

basil Tiếng Anh là gì?

ENbasil
Danh từ
(thực vật)
cây húng dổi, cây hạt é