Từ điển Dict9
EV

basilica Tiếng Anh là gì?

ENbasilica
Danh từ
nhà thờ hai dãy cột
the Basilica of St Peter's in Rome
nhà thờ Thánh Peter ở Roma