Từ điển Dict9
EV

basilisk Tiếng Anh là gì?

ENbasilisk
Danh từ
(khẩu ngữ)
con nhông Mỹ
(thần thoại)
rắn thần (cái nhìn và hơi thở của nó có thể làm chết người)