Từ điển Dict9
EV

basis Tiếng Anh là gì?

ENbasis
Danh từ
(số nhiều bases)
nền tảng;cơ sở
the basis of morality
nền tảng của đạo lý
mức công việc được tính trên cơ sở hàng tuần