Từ điển Dict9
EV

basket-ball Tiếng Anh là gì?

ENbasket-ball
Danh từ
(thể dục,thể thao) bóng rổ