Từ điển Dict9
EV

bass-viol Tiếng Anh là gì?

ENbass-viol
Danh từ
(âm nhạc) viôlôngxen