Từ điển Dict9
EV

bassinette Tiếng Anh là gì?

ENbassinette
Danh từ
nôi có mui bằng mây đan; xe đẩy có mui bằng mây đan