Từ điển Dict9
EV

baste Tiếng Anh là gì?

ENbaste
Động từ
khâu lượt
Động từ
phết (mỡ…) lên thịt (để giữ cho thịt ướt trong quá trình nấu nướng)