Từ điển Dict9
EV

bath-room Tiếng Anh là gì?

ENbath-room
Danh từ
buồng tắm