Từ điển Dict9
EV

bath-tub Tiếng Anh là gì?

ENbath-tub
Danh từ
bồn tắm