Từ điển Dict9
EV

bather Tiếng Anh là gì?

ENbather
Danh từ
người tắm, người bơi (ở sông, bãi biển)