Từ điển Dict9
EV

bathing-place Tiếng Anh là gì?

ENbathing-place
Danh từ
bãi tắm, bãi biển