Từ điển Dict9
EV

bathometer Tiếng Anh là gì?

ENbathometer
Danh từ
máy đo sâu