Từ điển Dict9
EV

batik Tiếng Anh là gì?

ENbatik
Danh từ
cách in hoa lên vải bằng sáp
vải in hoa bằng sáp