Từ điển Dict9
EV

batsman Tiếng Anh là gì?

ENbatsman
Danh từ
(số nhiều batsmen) (thể thao)
cầu thủ đập bóng (cricket)