Từ điển Dict9
EV

bauble Tiếng Anh là gì?

ENbauble
Danh từ
(thường xấu)
đồ trang sức lòe loẹt rẻ tiền