Từ điển Dict9
EV

bauxite Tiếng Anh là gì?

ENbauxite
Danh từ
(khoáng vật)
bauxit