Từ điển Dict9
EV

bay window Tiếng Anh là gì?

ENbay window
Danh từ
cửa sổ lồi (thường có kính)