Từ điển Dict9
EV

bayou Tiếng Anh là gì?

ENbayou
Danh từ
(từ Mỹ)
con lạch (chảy ra sông, dòng chảy chậm)