Từ điển Dict9
EV

bazooka Tiếng Anh là gì?

ENbazooka
Danh từ
súng bazôka