Từ điển Dict9
EV

beach-rest Tiếng Anh là gì?

ENbeach-rest
Danh từ
cái tựa lưng (dùng ở bãi biển)