Từ điển Dict9
EV

beagle Tiếng Anh là gì?

ENbeagle
Danh từ
chó bigơn (săn thỏ)