Từ điển Dict9
EV

beano Tiếng Anh là gì?

ENbeano
Danh từ
(từ Anh, cũ, tiếng lóng)
như beanfeast