Từ điển Dict9
EV

bear-baiting Tiếng Anh là gì?

ENbear-baiting
Danh từ
trò trêu gấu (thả chó săn cho trêu chọc một con gấu bị xích)