Từ điển Dict9
EV

bearded Tiếng Anh là gì?

ENbearded
Tính từ
có râu