Từ điển Dict9
EV

bearleader Tiếng Anh là gì?

ENbearleader
Danh từ
người dạy gấu
người làm xiếc gấu