Từ điển Dict9
EV

beastliness Tiếng Anh là gì?

ENbeastliness
Danh từ
sự tham ăn, tham uống; sự say sưa bét nhè
sự dâm ô, sự tục tĩu
thức ăn kinh tởm