Từ điển Dict9
EV

beastly Tiếng Anh là gì?

ENbeastly
Tính từ
như thú vật, hung ác
(Anh, khẩu ngữ) xấu, khó chịu
what beastly weather!
thời tiết xấu quá!