Từ điển Dict9
EV

beatification Tiếng Anh là gì?

ENbeatification
Danh từ
(tôn giáo)
lễ tuyên phúc