Từ điển Dict9
EV

beau ideal Tiếng Anh là gì?

ENbeau ideal
Danh từ
cái đẹp lý tưởng; khuôn vàng thước ngọc