Từ điển Dict9
EV

beautifier Tiếng Anh là gì?

ENbeautifier
Danh từ
người làm đẹp, người tô điểm
(Kỹ thuật) bộ viết rõ, bộ viết đúng