Từ điển Dict9
EV

beauty Tiếng Anh là gì?

ENbeauty
Danh từ
sắc đẹp, vẻ đẹp, nhan sắc
bà ta là một phụ nữ đẹp tuyệt vời
a beauty contest
cuộc thi sắc đẹp
người đẹp, vật đẹp
look at this roseit is a real beauty!
nhìn bông hồng này mà xem, thật là đẹp!
cái đẹp, cái hay
the beauty of the story
cái hay của câu chuyện
beauty is only skin deep
tốt gỗ hơn tốt nước sơn