Từ điển Dict9
EV

beckon Tiếng Anh là gì?

ENbeckon
Động từ
ra hiệu bảo lại gần, ra hiệu bảo đi theo mình
bà ta ra hiệu cho tôi đi theo bà ta
cuộc sống thành thị vẫy gọi không ít thanh niên nông thôn
beckon somebody in, on, over…
ra hiệu bảo vào, bảo đi qua, bảo đến…
cảnh sát ra hiệu bảo chúng tôi đi vào