Từ điển Dict9
EV

becloud Tiếng Anh là gì?

ENbecloud
Ngoại động từ
che mây; che, án