Từ điển Dict9
EV

bedding Tiếng Anh là gì?

ENbedding
Danh từ
chăn chiếu
ổ (để súc vật nằm)
the straw will make good bedding for the animals
rơm rạ có thể làm ổ tốt cho thú vật nằm