Từ điển Dict9
EV

bedel Tiếng Anh là gì?

ENbedel
Danh từ
người phụ trách tiếp tân (đại học Ôc-phớt và Căm-brít)