Từ điển Dict9
EV

bedevil Tiếng Anh là gì?

ENbedevil
Động từ
(-ll-, Mỹ -l-)
làm lao đao, làm điêu đứng
một gia đình lao đao vì rủi ro