Từ điển Dict9
EV

bedim Tiếng Anh là gì?

ENbedim
Ngoại động từ
làm cho loà, làm cho mờ (mất trí thông minh)
mắt mờ lệ