Từ điển Dict9
EV

bedouin Tiếng Anh là gì?

ENbedouin
Danh từ
(cách viết khác Bedouin) (số nhiều, không đổi)
người Ả Rập du cư (vùng sa mạc)